Празник на буквите в 1а клас

На 28-ми март учениците от 1-ви А клас в ОУ „Гео Милев” с. Белозем тържествено отбелязаха своето ограмотяване.

Учениците с гордост и радост показаха на родители и гости своите знания в трите области – Български език, Математика и Околен свят, умения за работа в екип и емоционална интелигентност, подкрепяйки се и помагайки си.

Празникът премина с песни, танци и забавни игри, в които бяха включени и гостите.

Децата бяха уважени от техните първи учители от детската градина –  г-жа Манолчева и г-жа Орешкова.

Празникът завърши с почерпка, подаръци и много усмивки.