Празник на буквите в Iб клас

На 29.03.2017 г. първокласниците показаха на своите развълнувани родители, че вече са грамотни.