Прегръдка на училището

В първите два дни от юбилейната седмица учениците и учителите от ОУ „Гео Милев“ символично прегърнаха своето училище.

Участваха децата от подготвителните групи и учениците от първи до осми клас, педагогическият и непедагогически персонал на училището.