Предимството да си единствен!

През месец февруари, под ръководството на училищната комисия за превенция на деца в риск, всеки клас изготви табло на тема „Предимството да си единствен” със стъпка на всеки ученик с какво е единствен и различен.