Представителна изява на клуб „Български език във втори клас“

На 26 април в класната стая на 2в клас се състоя публична изява на клуб „“Български език във втори клас“ по проект „Твоят час“. Ръководител на клуба – Донка Неделчева.