Приключи учебната година

     Най–прекрасните години от живота са ученическите, затова в съзнанието на човек най–ярко се запечатват както първият, така и последният учебен ден. А наред с всички воли и неволи, остават безбройните хубави мигове, преживяванията и приятелите. А миговете в края на учебната година са най–мили за всички. Последният учебен ден е съпроводен от много емоции. 
В очакване на ваканцията бъдещите третокласници, четвъртокласници и петокласници  полетяха към безгрижните летни забавления.