Проектите на втори клас

През изминалата седмица от 15 до 21 март, децата от 2а клас, от ОУ „Гео Милев “ представиха проектите си по Околен свят на тема „Искам да живея в красиво и чисто село“ и „Искам да уча в красиво и чисто училище“. Учениците заедно със своите родители изработиха проекти на своето училище, показвайки своята представа за родното училище и родното село.