Проект „Амалипе“

На 15 май бе осъществен мониторинг от представител на организация „Амалипе“.