Проект „Нов път за нови таланти в преподаването“

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

Министерство на образованието и наукатa води международен консорциум с 15 партньори от Латвия, Испания, Румъния, Австрия, Германия и България за пилотно тестване на иновативни политики в привличането, обучението и задържането в училище на нови педагогически кадри.

В България партньори на МОН са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” и Фондация „Заедно в час“.

Проектът е в съответствие с приетата Стратегия за развитие на педагогическия персонал и работи за целите за подобряване качеството на образованието сред социално уязвимите групи, Основна задача на проекта е да апробира иновативни магистърски програми за придобиване на квалификация „учител”.

По програмата ще бъдат обучени 140 души в рамките на две години. Участниците ще бъдат част от мащабно изследване на Университета в Дуисбург-Есен (Германия), което цели да тества и утвърди успешни подходи и практики за привличане, обучение и подкрепа на новопостъпващи в системата учители. Опитът, придобит чрез тези пилотни програми, ще послужи за изготвяне на препоръки за национални и европейски политики за привличане, обучение, развитие и задържане на нови специалисти в образователната сфера.

Проектът е с продължителност три години и е на обща стойност 3 866 000 евро, от които 2.5 милиона се финансират от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 3: Експериментални политики. Проектът е съфинансиран от МОН, Пловдивски университет,  Фондация “Заедно в час” и Фондация “Америка за България”.  Бюджетът на проекта за България е 696 993 евро, от които 508 966 евро са безвъзмездна помощ от ЕК.