Проект „Подкрепа за успех“

2021/ 2022 година

През учебната 2021/ 2022 г. в ОУ „Гео Милев’ са сформирани следните групи за допълнително обучение:

1БЕЛ 1А530 ч. 
2БЕЛ 1Б5 30 ч. 
3БЕЛ 1В5 30 ч. 
4БЕЛ 2А6 30 ч. 
5БЕЛ 2Б5 30 ч. 
6БЕЛ 2В5 30 ч. 
7БЕЛ 3А5 30 ч. 
8БЕЛ 3Б – 1 гр.5 30 ч. 
9БЕЛ 3Б – 2 гр.5 30 ч. 
10БЕЛ 4Б5 30 ч. 
11БЕЛ 5 КЛАС – 1 гр.5 30 ч. 
12БЕЛ 5 КЛАС – 2 гр.5 30 ч. 
13БЕЛ 6 КЛАС5 30 ч. 
14БЕЛ 7 КЛАС5 30 ч. 
15Математика 2В4 30 ч. 
16Математика 4А – 1 гр.5 30 ч. 
17Математика 4А – 2 гр.5 30 ч. 
18Математика 6 клас5 30 ч. 
19Математика 7 клас530 ч. 

Образователен медиатор

2020/ 2021 година

Сформирани групи по проекта за учебната 2020/ 2021 година

1а клас – БЕЛ. 1б клас – БЕЛ, 1в клас – БЕЛ, 1в клас – математика

2а клас – БЕЛ, 2б клас – БЕЛ 1, 2б клас – БЕЛ 2

3а клас – БЕЛ, 3б клас – БЕЛ

4а клас – математика

4б клас – математика, 4в клас – математика

5 клас – БЕЛ, 5 клас – английски език

6 клас – БЕЛ, 6 клас – английски език

7 клас – БЕЛ 1, 7 клас – БЕЛ 2, 7 клас – Математика, 7в клас – математика, 7 клас – ИТ, 7 клас – физика и астрономия

Проект „Подкрепа за успех“ – график на дейностите по групи – 2019/ 2020 година

График на дейностите по групи по проект „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/ 2020 година

Подкрепа-за-успех-График-на-дейностите