Протоколи от заседанията на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

Протоколи от заседанията на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти  за сутрешна закуска за децата от подготвителните групи и учениците от 1-4 клас и топъл обяд за учениците от полуинтернатните групи

Протоколи