Професиите на моите родители

В ГЦДОУД 2 клас гостуваха родителите на Георги Иванов – Илиана и Георги. Те увлекателно разказаха на децата от групата за своите професии. Учениците слушаха с интерес и задаваха въпроси. В знак на благодарност бяха връчени благодарствени писма.