Публична изява на клуба по математика във втори клас

На 05.02.2021 г. се състоя публичната изява на клуб „Забавна математика във втори клас“, на която присъстваха само училищното ръководство и г-жа Т. Григорова, класен ръководител на IIб клас. Не присъстваха родители поради въведените противоепидемични мерки в училище.

Учениците попълваха верижка с числата до 100, пресметнаха възрастта, до която живее щъркела; беше им показана реклама за нашето училище, направена от техни по-големи съученици; решаваха логически задачи; откриваха и оцветяваха скрити числа в картина; отгатваха гатанки; припомниха си видовете триъгълници, според дължината на страните; намираха обиколка на триъгълници; направиха триъгълници от човешки фигури.

Накрая решиха интересна кръстословица и получиха думичката „Браво!“.