Публична изява на клуб „Език без граници“

Първата публична изява на клуб „Език без граници” се състоя на 17 февруари 2017г. от 16:00 в класната стая на 6б клас.

Водещ на програмата бе ученичката Кристина Тошева Кръстева от 3б клас, която разказа на гостите как един каприз на херцогиня Ана Бредфорд е превърнал пиенето на следобеден чай в традиция за великобританците. Разказът бе озвучен с подходяща английска придворна музика и онагледен от четири момичета от клуба, облечени в префинени рокли, които показаха етикета на приготвяне, обслужване с и отпиване на чай.

Последва почерпка на присъстващите, както с оригинален английски чай, така и с ментов чай от училищната биоградинка.

За финал, децата от клуб „Език без граници” поздравиха присъстващите с няколко закачливи песнички, научени по време на срещите в клуба.

Дейността се финансира от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“.​