Публична изява на клуб „Мажоретен състав“

На 27 април мажоретките с ръководител Валентина Коларова представиха празнична програма пред своите родители, учители и съученици.