Публична изява на клуб „Матеюнаци“

На 16.01.2024 г. учениците от 3б клас от клуба за занимания по интереси с ръководител Цветелина Събчева проведоха публична изява под надслов „Тайните на океана“. Децата откриха данни за мистериозно писмо на японски моряк. Разделени на три отбора, решаваха задачи, чиито отговори им даваха координати. Чрез координатите от правилно решените задачи учениците конструираха кораб. Бяха изправени пред различни загадки на морска тематика. Изчислиха разммерите на кораба „Титаник“. Състезаваха се с родителите си. Накрая виртуално се повозиха на кораба „Титаник“.