Публична изява на четвъртокласниците

В клуба по математика в 4 клас с ръководител г-жа Донка Пенева се състоя публична изява. Присъстваха родители на учениците, които показаха своите знания и умения по математика.