Публична изява 1в клас

Публичната изява започна с песента „Математика , ура!“, която учениците изпяха с много настроение. След като всички седнаха по местата си, всеки подреди  и залепи на бял лист пъзел с различна цифра. За да ги покажат на гостите, първокласниците станаха и се подредиха в числова редица. Откриха знаците, с които се  сравняват  числата „ <  >“ и уточниха разликата между тях. Не се затрудниха и със знаците „ + – =“, обясниха действието, което се извършва с тях. Учениците бяха разделени на 4 отбора с по 3 деца. Всеки отбор имаше различно предизвикателство. Първият отбор реши къщичка с липсващи числа, отговорът на всеки от редовете трябваше да бъде 10. Вторият отбор трябваше да запише определени числа като сбор от единици и десетици. Третият отбор измери дължините на отсечки в сантиметри, а четвъртият отбор изчисли общия сбор на отсечките. За финал всеки отбор имаше по една геометрична фигура – кръг, квадрат, правоъгълник и триъгълник. Децата трябваше да залепят само тези, отговарящи на основната фигура. Играта беше състезателна. Всички се справиха бързо и безпогрешно  с изпълнението й и за награда получиха  почерпка.