Проект “Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”

Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Всички български училища(общински и държавни) ще участват в новия системен проект на МОН. Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на обучение от разстояние в електронна среда.  Ще се осъществи обучение на  ученици, родители и учители, които ще имат възможността да се включат в онлайн обучение, ако то бъде неизбежно.

Учителите от ОУ „Гео Милев“ също се включиха в проекта, стартирайки в края на месец август.

Те активно и неуморно участваха в обучението, показвайки своите знания и усъвършенствайки се още повече в това направление.

В следващия етап на проекта ще бъдат включени – ученици и родители, които ще бъдат своевременно информирани за предстоящото обучение. 

Стартиралият вече проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ осъществи обучение на ученици, родители и учители в ОУ „Гео Милев“, село Белозем. Той дава възможност на всеки един от участниците в проекта да се включат в онлайн обучение, ако то бъде факт. Последният етап на проекта, в който бяха включени ученици и родители – приключи.

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

И през учебната 2022/ 2023 г. ОУ „Гео Милев“, с. Белозем продължава да провежда обучения на ученици, учители и родители за работа с електронната платформа Ms Teams – „Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси и др. за преподаване/ провеждане на занимания от разстояния в електронна среда“.

Обученията стартираха след началото на учебната година. Родители, първокласници и новоназначени учители се запознаха с образователната платформа Teams и възможностите за работа с нея.

Поредната учебна година 2023/ 2024 г., в която нашето училище обучава ученици от първи клас, родители и новоназначени учители за „Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси и др. за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“. Обучени бяха 63 първокласници в периода 17.09.23 г. – 07.10.23 г.

27 родители, непреминали това обучение, бяха запознати с темата в периода 16.09.23 г. – 25.09.23 г.

Шестима новоназначени учители бяха обучени на 07.10.23 г.