Резултати от музикалната игра „Ключът на музиката“

На 23.02.2018 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем се проведе областен кръг на Музикалната игра „Ключът на музиката“ за ученици от 4, 5, 6, 7 клас от община Раковски.

Резултатите след проверка на писмените работи на участниците от комисия, назначена със заповед на Началника на РУО – Пловдив,  са следните:

  • от 4 клас и двамата участници са класирани за националния кръг на музикалната игра – Мартин и Росица;
  • от 5 клас една ученичка събра необходимия брой точки – Борислава;
  • една шестокласничка от четири явили се достигна националния кръг – Станислава.

Поздравления за участниците и за техния преподавател – Роза Георгиева!

Желаем им успех!