Рециклиращо изкуство

Да дадеш живот на старите палети…

Ученици под ръководството на г-н Иван Минков – учител по изобразително изкуство, измайсториха от стари палети нови пейки.

Предстои боядисване.