Родителска среща за бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

във връзка със закупуването на униформи за бъдещите първокласници, на 06.07.2017 г. от 18 часа в класната стая на Iб клас ще се проведе родителска среща с участието на представители на училищното настоятелство, обществения съвет и родителския актив.

Очакваме Ви!

На срещата са поканени и представителите на класовете, отговарящи за заявяване на допълнителни бройки.