Родителска среща

Уважаеми родители,

на 15 март 2017 г. от 17 часа ще се проведе родителска среща. Ще се разглеждат въпроси, свързани с приключване на първия учебен срок, предстоящи мероприятия, екскурзии през пролетната ваканция и други.

Очакваме Ви!