Спечелен проект по Национална програма „ИКТ в образованието“

Нашето училище е сред класираните училища за финансиране по модул 2 – за електронно учебно съдържание по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в образованието“.