Спечелихме 100 дръвчета

За трети пореден път участвахме в играта  „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ и спечелихме 100 нови дръвчета.

Те ще бъдат посадени от участниците в клуб „Виртуални и реални пътешествия в света на биологията“ с ръководител г-жа Минка Колева – учител по Биология и здравно образование.