Състезание „Познаваме ли устройството на велосипеда?“

Училищната комисия по БДП организира състезание с учениците от 5. и 6. клас за устройството на велосипеда и правилата за безопасно движение по пътищата във връзка сотбелязване на 18.11. – Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП.

Участваха отбори от петте паралелки, които показаха умения за майсторско управление на велосипед и познаване на пътните знаци. Отборите, представили се най-добре, журито в състав Т. Карагьозов, М. Шикова и В. Коларова, бе подготвило награди.