Състезание „Христовите притчи“

В ОУ „Гео Милев“ вече осма година се изучава предметът „Религия“.

На 01.04.2016 г. се проведе състезание „Христовите притчи – извор на духовни истини“ с учениците от IVа клас, изучаващи предмета Религия – ЗИП.

Учениците бяха разделени на три отбора, носещи имената на най-големите християнски добродетели – „Вяра“, „Надежда“, „Любов“.

Състезанието протече в три кръга.

По време на първия кръг учениците представиха в театрална форма притчите „Блудният син“, „Митарят и фарисея“ и „Притчата за талантите“.

Всеки от отборите трябваше да познае коя е изиграната притча и да я разтълкува.

Втори кръг – Разшифроване на ребус и изясняване същността на светите тайнства на Православната църква – Кръщение, Покаяние (Изповед) и Причастие.

Трети кръг – Да подредят думи така, че да се получат завещаното ни от Иисус Христос „Златно правило“ на човешките взаимоотношения.

Учениците показаха знанията си по Религия-Православие, емоционално, в театрална форма представиха притчите и акцентираха върху нравствените послания и поуки от притчите.

Жури в състав: г-жа П. Матева и г-н И. Минков оцени и класира отборите.

Учениците бяха поздравени от г-жа Т. Стоева – преподавател по Религия, която им връчи грамоти.

Децата поздравиха всички гости на състезанието със стихотворението „Кое е най-ценното нещо?“ и с песента „Кой Бог е велик?“.

Г-жа Снежина Костадинова – секретар на НЧ „Просвета“ поздрави учениците и им подари икони.