СЪСТЕЗАНИЯ

2022/ 2023 учебна година

2021/ 2022 учебна година

Ключът  на музиката

Знам и мога

Аз и числата

Състезание за творческо писане на английски език

Конкурс „Дворец от думи“ 

„Напиши писмо, описвайки как музиката може да докосне живота ти“