Талантливи деца от Белозем спечелиха медали за макети на тема “Екологичен град“

Четвъртокласници от  ОУ „Гео Милев“ в село Белозем,  посетиха централа на EVN България в Пловдив, за да получат наградите си от класирането им в конкурс, обявен от дружеството.

Учениците са класирани на 2-ро  място в конкурса на EVN България от учебната 2018/19 година за изработване на макет, посветен на тема „Екологичен град“, в който потреблението на енергия е ефективно, разумно и щадящо природата. Децата получиха медали, както и персонални награди.

Децата посетиха диспечерския център за управление на разпределителната мрежа, където научиха интересни данни за технологиите и иновациите, внедрени от компанията. След това посетиха изложбата „Музейко“, където се запознаха с интересни научни открития. Последната част от програмата беше посещение на природонаучния музей в Пловдив.

Конкурсът е част от дългосрочната инициатива на дружеството в училищата –  „Часът на Иви и Енчо. Занимателни обучения за енергия и екология.“