Три неучебни, но присъствени дни през учебната 2020/ 2021 година

През учебната 2020/ 2021 година в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем присъствени, но неучебни дни:

29.10.2020 г. – спортен празник

15.01.2021 година – патронен празник

20.05.2021 година – ден на таланта