Ура, ваканция!

В училищния двор се проведе тържество за приключване на учебната година за учениците от 2, 3 и 4 клас. Тържеството бе под формата на телевизионно предаване „Ура, ваканция!“ със следните рубрики:

– „Спомени, спомени…“;

– Ученически неволи“;

– „Музикална кутия“;

– „Да се посмеем с габровските шеги“

– „Прогноза за лятната ваканция“.

Водещите Габриела и Иванка от 4 клас дадоха началото на рубриката „Спомени, спомени“, която върна четвъртокласниците назад във времето, преди 4 години, когато прекрачват прага на училището. Те бяха подкрепени и от учениците от 2 и 3 клас в своите спомени.

В рубриката „Ученически неволи“ бе представена сценката „Кирчо пред съда“.

Директорът на училището – г-жа Александрова, раздаде бележниците и удостоверенията на отличниците.

За издигане престижа на училището бяха наградени Никол Петрова от 3 клас и Габриела Русинова от 4 клас с награди от Община Раковски и училището.