Урок на EVN

През тази учебна година училището стана партньор на EVN. Получихме материали за провеждане на занятия в различните класове, участвахме и в конкурса за изработване на макет за екоград.

На 17.04.2019 г. представители на дружеството посетиха училището и изнесоха урок за четвъртокласниците.

Представиха презентация пътят на тока, след което проведоха игра с два отбора, които трябваше да свържат проводници, за да светне крушка.

Учениците получиха награди.