УРОК ПО БДП В ПЪРВИ КЛАС

Как безопасно да преминем по пешеходната пътека пред училище? Зададохме този въпрос на първокласниците…и те показаха нагледно, че вече са научили правилата.

Правила за пешеходната пътека