УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

Урок по родолюбие с кмета на с. Белозем – Иван Тачев. – за историята на селото, празници, фестивал, известни личности….