Участие в Национална конференция

Грамота и отличие за представена добра педагогическа практика на тема „Взаимодействие семейство – детска градина – семейство, с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Учители – Галина Кръстева и Зорница Маркова