Участие в областно състезание

На 04.05.2017 г. отборът ни, класиран на първо място на общинското състезание „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ участва и на областен етап. Под ръководството на г-н Тошко Карагьозов седмокласниците представиха достойно и училището, и общината – заеха четвърто място сред отборите на Пловдивска област.