УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 2017

 

Училищен ученически съвет

IVa клас   –   Патрисия Петрова  

IVб клас   –    Дария Георгиева, Кристина Кръстева,

IVв  клас   –   Таня Ангелова

 Va   клас  –   Александрина Славова, Антония  Тодорова

  Vб   клас   –   Иванка Стамболийска

VIa    клас   –  Мария Стоева

VIб  клас   –  Александрина Урумова

 VIIa    клас –  Габриела Русева, Маргарита Кръстева

  VIIб   клас –  Гергана Тодорова