Физкултурен салон

С два нови проекта са спечелени от общинската администрация в Раковски. Проектите са одобрени от Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони с подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура“ и „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“.

За ОУ „Гео Милев“ е предвиден нов физкултурен салон. Той ще бъде построен и оборудван с всичко необходимо за функционирането му. Стойността на проекта е 484 427,46 лв.