Финална конференция по проект FIERST

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем работи през изминалата учебна година в големия европейски проект FIERST, осъществяван от фондация „Заедно в час“ в партньорство с МОН и Нов български университет. 140 учители от 18 училища в цялата страна работиха за развиване на умения на 21 век сред учениците и създадоха учебни общности в своите училища, които да подкрепят професионалното им развитие и екипна работа. Щъркеловото училище избра да развива умение за учене, а за ПУО лидер избра Ирен Кълвачева. На 22. 06.2020 г. се проведе онлайн конференция, в която училищата бенефициенти споделиха своите добри практики и обсъдиха как те могат да бъдат широко приложени в образователната система. ОУ „Гео Милев“, с. Белозем бе избрано да открие панелните дискусии, в които ПУО лидерите представиха дейността на екипа по проекта: „Говоря от името на професионалната учебна общност на ОУ „Гео Милев“,с. Белозем. И бързам да добавя, че предпочитаме определението учеща се вместо учебна. И двете думи са с един корен, но учеща се намеква за екипно развитие и взаимодействие и създаване на нов тип организъм в пределите на училището.“ отбеляза лидерът Ирен Кълвачева. Училищният екип представи добрите практики, използвани в процеса на обучение за концентрация на учениците като елемент на умението за учене. Учителите от екипа използваха иновативен начин за представяне на своята работа – дигитална книжка, която включва играта „Котка и мишка“ в часовете по музика, „Четири стихии“ за първокласниците, „Мисловни карти“ в обучението по природни науки, „Да си направим филм“ в ГЦДОУД на 5 клас, „Обучение на терен“ за часовете по история и цивилизации, „Огледала“ в часовете по английски език, „Рисуване с квадратчета“ в помощ на художниците в часовете по изобразително изкуство, „Спорт по ноти“ – физическо възпитание и спорт и играта „Стани богат“ за чуждоезиковото обучение. Положителни коментари и похвали бяха споделени от членовете на останалите екипи, разгледали дигиталната училищна книжка.Предстои ОУ „Гео Милев“, с. Белозем да се включи в програмата „Училища за пример“.

Тук може да разгледате добрите практики, които споделихме на финалната конференция“ Уменията на 21 век“ проведена на 22 юни, в която участваха всичките 18 училища участващи тази година в проекта.

https://www.flipsnack.com/geomilev/first-geo-milev.html