Цветна палитра

На 28.05.2018 г. участниците в клуб „Цветна палитра“ с ръководител Цветанка Боева представиха тематични постери с направеното през годината.