ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

На 1 март в класната стая на 3б клас третокласниците посрещнаха Баба Марта. Заедно с класния си ръководител г-жа Тотка Андреева бяха подготвили тържество за своите родители и гости. Разказаха за Баба Марта, за мартеничката, пяха песни, рецитираха стихотворения. Момичетата представиха танц, който сами бяха измислили и подготвили, а момчетата разказаха приказка. За всички имаше мартенички с пожелание за здраве, както и традиционната българска пита. Тържеството завърши с българско хоро.

Стаята на третокласниците бе празнично украсена за Първи март:

ТЪРЖЕСТВО ЗА БАБА МАРТА