Четем, пишем, знаем в първи клас

Текстове за редактиране, правописни грешки и думи за пренасяне бяха малка част от заданията на учениците от курса за обучителни трудности в 1. клас „Четем, пишем, знаем“. Децата бяха разделени на отбори, като за всяка задача имаха определено време за работа и получаваха точки. Така бяха сформирани 4 отбора, като отбор №1 бе крайният победител с вярно направени всички задачи. Първокласниците показаха пред своите родители и гости до колко са усвоили правилата за писане на собствени имена, пренасяне на думи, редактиране на грешно изписани думи. След всяка задача прочитаха написаното решение.