„Четем, пишем, знаем в четвърти клас“

Представителна изява на клуб „Четем, пишем, знаем в четвърти клас“ с ръководител г-жа Йорданка Минчева.