Мобилност по НП „Иновации в действие“

В периода 3-5 май 2022 г. екип от учители от нашето училище посети Обединено училище „Васил Левски“, град Бургас. Посещението бе по Национална програма „Иновации в действие 2022“.

Домакините представиха своята иновация в часовете по Музика (ИУЧ) в първи клас – „С ключ Сол света да отключим“.

  1. Наблюдение на открит бинарен урок в иновативна паралелка Iв клас, тема на урока: „Пролетни празници и обичаи“, вид на урока: за нови знания и практическо приложение.

2. Тема на урока: „Лаленце се люлее – приказен карнавал“
Вид на урока: за нови знания и практическо приложение в Iа клас.

3. Тема на урока: „Пеперуди“ (проектно-базирано обучение)
Вид на урока: за нови знания и практическо приложение
Клас: І б

След всеки наблюдаван урок участниците в програмата дискутираха и обсъждаха иновацията.