19 октомври – Международен ден на благотворителността

Училищният ученически съвет инициира благотворително събиране на пакетирани храни. Идеята на учениците бе събраните средства да се дарят на децата от Център за настаняване от семеен тип, град Раковски. За една седмица бе събрано голямо количество хранителни продукти с помощта на учениците, родителите, учителите. С училищния автобус кашоните с храна бяха доставени в ЦНСТ, Раковски. Училищният ученически съвет връчи на директора на центъра писмо с пожелания за децата и персонала. В кашоните имаше още едно писмо, написано от учениците от 2б клас.

Благодарим на всички, които се включиха в благотворителната ни инициатива!