Day: април 9, 2021

Обучение за периода 12.04. – 30.04. 2021 г.

Уважаеми ученици и родители, Запознайте се с организацията на присъственото обучение в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, считано от 12.04.2021 г. Считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем да  се възобнови присъственият учебен процес за: а) учениците от I до IV клас и за групите за предучилищно образование – […]

Как развиваме умения за учене?

През учебната 2019/ 2020 г. екип от мотивирани учители от нашето училище участва в проект FIERST. Основната цел бе да научим как да развиваме уменията на ХХI век. Представихме се на финалната конференция с електронна книжка с добри практики, приложени в училище с цел да развием умението за учене у нашите ученици. Получихме покана да […]