Day: септември 8, 2021

Проект “Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”

Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Всички български училища(общински и държавни) ще участват в новия системен проект на МОН. Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на обучение от разстояние в електронна среда.  Ще се осъществи обучение на  ученици, родители и учители, които […]