Day: ноември 11, 2021

Осигуряване на бърз неинвазивен тест извън посочените в декларациите за съгласие

В свое писмо МОН съобщава, че е невъзможно да доставят един от посочените в декларациите на родителите тестове за учениците от 1-4 клас. За област Пловдив има възможност децата да се тестват с V-chek 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit, получил одобрение от Министерство на здравеопазването, със същите характеристики и същия тип – с […]