Day: март 5, 2023

Ние четем!

Поредица от инициативи за стимулиране на читателската активност и творческите умения на учениците от начален етап проведохме в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем във връзка с писмо № АД-04-121/ 30.01.2023 г. на РУО – Пловдив. Учениците направиха красиви преписи на откъси от любими детски творби, рецитираха изучавани и неизучавани стихотворения, верижно четоха на глас. Неизменно […]