Day: май 10, 2023

Стронгмен в Белозем

На 09.05.2023 г. се проведе публична изява на клуб,, Вълшебна математика“ в IIIв клас с госпожа Бойчева. Изявата се проведе под мотото,,Работи като мравка и вдигай като мравка“. Децата се бориха усърдно чрез решаване на задачи и игри, за да получат буквичките от името на автора на мотото. След като успяха с лекота да подредят […]

9 май – Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление в ОУ “Гео Милев“, с. Белозем – 9 май – необикновен ден за нас, ден на ученическото самоуправление. На пръв поглед всичко си върви по установения ред – учебни часове, междучасия, текущи задачи. Но ръководството на училището е в ръцете на учащите. Всяка една длъжност – на учител, директор, счетоводител, ЗАС […]